Publications

Main articles:

  • Arauzo-Carod, J.M.; Coll-Martínez, E. and Turcu, C. (2023): “Location attributes explaining the entry of firms in creative industries: evidence from France”, The Annals of Regional Science, forthcoming.
  • Arauzo-Carod, J.M. and Manjón, M. (2013): “New Insights in Industrial Location”, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie – Journal of Economic & Social Geography  104 (2): 133-135.

Other articles:

Main books and book chapters:

Pablo-Martí, F. and Arauzo-Carod, J.M. (2012): “Spatial distribution of economic activities: an empirical approach using self-organizing maps”, in E. Fernández-Vazquez and F. Rubiera-Morollón (eds.), Defining the Spatial Scale in Modern Regional Analysis. New Challenges from Data at Local Level, Springer.

Bailey, D.; Lenihan, H. and Arauzo-Carod, J.M. (2011): Industrial policy beyond the Crisis. Regional, National and International Perspectives, Routledge: London.

Arauzo-Carod, J.M. and Viladecans, E. (2009): “Mature industries and declining regions: An analysis of the Spanish case”, in M. Farschi, O. Janne and P. McCann (eds.), Technological Change and Mature Industrial Regions: Firms, Knowledge, and Policy, Edward Elgar: Chentelham.

Arauzo-Carod, J.M. and Manjón, M. (eds.) (2007): Entrepreneurship, Industrial Location and Economic Growth, Edward Elgar: Chentelham.

Arauzo-Carod, J.M. and Manjón, M. (eds.) (2007): “Entrepreneurship, Industry Dynamics, Location and Growth: An Appraisal”, in J.M. Arauzo and M. Manjón (eds.), Entrepreneurship, Industrial Location and Economic Growth, Edward Elgar: Chentelham.

Arauzo-Carod, J.M.; Liviano, D. and Martín, M. (2007): “New Firms and Employment Growth: Some Empirical Evidence”, in J.M. Arauzo and M. Manjón (eds.), Entrepreneurship, Industrial Location and Economic Growth, Edward Elgar: Chentelham.

Alañón, Á.; Arauzo-Carod, J.M. and Myro, R. (2007): “Accessibility, Agglomeration and Location”, in J.M. Arauzo and M. Manjón (eds.), Entrepreneurship, Industrial Location and Economic Growth, Edward Elgar: Chentelham.

Other books and book chapters:

Arauzo-Carod, J.M. (2020): Monopolis i Oligopolis a l’Europa del segle XXI, Fundació Josep Irla & Coppieters Foundation: Barcelona.

Arauzo-Carod, J.M. and Liviano, D. (2009): Demografia empresarial en l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, Estudis Euroregió (Generalitat de Catalunya): Barcelona.

Segarra, A. (dir.); Teruel, M.; Arauzo-Carod, J.M.; Iranzo, S. and Gombau, V. (2008): Dinámica empresarial, creación de empleo y productividad en las manufacturas españolas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: Madrid.

Arauzo-Carod, J.M. and Margalef, J. (2006): Informe Anual de l’Economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, Cambres de Comerç de Tarragona, Reus, Valls y Tortosa y CIDEM (Generalitat de Catalunya).

Arauzo-Carod, J.M. (ed.); Manjón, M. and Fibla, M. (2006): Determinants de la localització d’establiments industrials a Catalunya, CIDEM (Generalitat de Catalunya).

Arauzo-Carod, J.M. and Margalef, J. (2005): Informe Anual de l’Economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, Cambres de Comerç de Tarragona, Reus, Valls and Tortosa and CIDEM (Generalitat de Catalunya).

Arauzo-Carod, J.M. (2002): “La incidencia de los factores territoriales”, in A. Segarra (ed.), La creación y la supervivencia de las empresas industriales, Civitas: Madrid.

Arauzo-Carod, J.M. (2002): “La Universitat Rovira i Virgili, les comarques i les ciutats”, in A. Segarra (ed.), L’impacte de la Universitat Rovira i Virgili sobre el territori, Cossetània: Valls.

Martín, M.; Arauzo-Carod, J.M.; Ivern, M. and Segarra, A. (2000): Introducció a l’economia aplicada: fonts i instruments, Universitat Rovira i Virgili: Tarragona.

Segarra, A.; Margalef, J. and Arauzo-Carod, J.M. (2000): L’agroindústria a les comarques de Tarragona: mercats i rendes, Diputació de Tarragona: Tarragona.

Arauzo-Carod, J.M. (1999): Ocupació en el sector cultural a les comarques de Tarragona, Diputació de Tarragona: Tarragona.

Arauzo-Carod, J.M. (1998): L’expansió urbana de Reus, Associació d’Estudis Reusencs (Edicions Rosa de Reus): Reus.

%d bloggers like this: